Spennende mulighet!

Filmrederiet søker daglig leder/ forretningsutvikler

Fra manuskurs med Maria Lavelle 2022, foto av Zeko Media.

Daglig leder/ Forretningsutvikler

Filmrederiet as er stiftet og eid av filmbransjen på Haugalandet og er finansiert gjennom bedriftsnettverksordningen til Innovasjon Norge, samt medlemsavgift og kommersielle tjenester. Filmbransjenettverket har som mål om å samle, styrke og skape gode forutsetninger for de som arbeider innen film og video på Haugalandet. I tillegg ønsker vi å tilrettelegge for at aktører, både i bransjen og utenfor, enkelt kan finne den kompetansen de trenger i regionen.

For å styrke og utvikle selskapet med flere kommersielle tjenester ønsker vi å ansette en Daglig leder/ forretningsutvikler i 50-60 % prosjektstilling.

Hovedarbeidsoppgaver:
  • Utvikle, finansiere og igangsette prosjekter sammen med filmmiljøet på Haugalandet.
  • Utvikle og skaffe flere kontakter og samarbeidsmiljøer i Norge og gjerne også internasjonalt.
  • Bistå selskapets eiere og medlemmer for å få økt verdiskaping
  • Pådriver i nettverket og være en samlende faktor.
Kompetanseprofil:
  • Utdanning og eller erfaring fra det audiovisuelle området, med god økonomiforståelse og evne til å få folk til å jobbe sammen i team og utvikle nettverk.
  • Store ambisjoner på vegne av filmbransjen på Haugalandet.

Prosjektstillingen er foreløpig 50-60 % i 2 år, forutsatt at man innfrir Innovasjon Norges måloppnåelse, men kan bli fast i 100 %, avhengig av aktivitetsnivå.

Vi tilbyr en fleksibel stilling med stor grad av frihet under ansvar.

Konkurransedyktige betingelser.

Enkel søknad via finn.no sin søknadsportal. Søknadsfrist 9 desember 2022.

Kandidater vurderes fortløpende.

For ytterligere informasjon, kontakt Daglig leder, Jan Thore Lippestad på 97569747

Fra manuskurs med Maria Lavelle 2022, foto av Zeko Media.

Rull til toppen