Kurs i regi av
Norsk Filmforbund

HMS kurs

INVITASJON

Filmrederiet, i samarbeid med Norsk Filmforbund og Filmkraft, ser behovet for å styrke kunnskapen om HMS arbeid for filmarbeidere. Derfor er det en glede å invitere til to samlinger á to dager. Første samling er 10.-11. mars og andre er 7.-8. april. Kurset foregår på dagtid.

Pris

Kursavgiften er 600,- inkl. lunsj alle dager.

Det er Norsk Filmforbund som er faglig ansvarlig for kurset.

Første samling

10 - 11 mars

Andre samling

7 - 8 april

Dag I

Innføring: Motivasjon og innføring i AML. Quiz, filmvisning ogdiskusjon.

Dag II

Risikoanalyse: Arbeid i grupper med konkret manus og nedbrekkutviklet av NFF.

Dag III

Fagkunnskap: Hvilke spesifikke utfordringer/ krav møter vi i vårbransje?

Dag IV

Systematisk HMS arbeid: Bedriftens verneplan, verneombud,tillitsvalgte og internkontrollforskriften.

Krav

Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse.

Rutiner

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS-rutiner som er tilpasset vår bransje. Våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister som alle har lang fartstid fra bransjen.

Utfordringer

Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod.-plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er at dette skal gi bedre arbeidsmiljø, økt trygghet og kreativitet, redusere tidsavbrudd i produksjonene og sikre et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø ved hjelp av systematiske varslingsrutiner.

Kompetansebevis

Fullført 4-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Ved å gå HMS-kurset viser du at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere.

10 - 11 mars + 7 - 8 april

Kurs i regi av Norsk Filmforbund

“Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer.” Salman Rushdie

Norsk filminstitutt (NFI) har innført som vilkår for utbetaling av tilskudd at det kan dokumenteres at søker har en HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik.

Dag for dag

MER OM KURSPLANEN

Dag 1

ABC om Arbeidsmiljøloven (AML)

- hva, hvorfor og hvordan arbeider vi med helse miljø og sikkerhet.
- Videovisning av farlige hendelser og ulykker innen film og tv
- produksjon
- Quiz med bruk av AML
- Erfaringsdeling. Har du opplevd farlig arbeid? Hva førte til fare, og hvordankunne det vært unngått.

Dag 2

Risikoanalyse. Sannsynlighet x konsekvens = risiko

For å redusere risiko må vi analysere situasjonen og iverksette tiltak somreduserer sannsynlighet og/ eller konsekvens. En slik analyse er internasjonalstandard.

- Gruppearbeid: “Thale og Louise”, manus og produksjonsplan m skyteliste.Deltakerne foretar risikoanalyse og foreslår tiltak i en strukturert plan.Diskusjon i plenum.
- Hva gjør vi når planen endres på morgenbrief? Ny runde i gruppearbeid ogplenum.
- Hvordan planlegge for det uplanlagte? Særlige utfordringer fordokumentarfilm.

Dag 2

Fagspesifikke utfordringer

Vi har invitert kompetente bransjeaktørerinnen Grip, stunt, SFX og dokumentarfilm til å innlede om noen av de spesifikkeutfordringer innen film og tv-produksjon. Hvordan håndterer vi situasjonennår kamera er på en arm, en bil, en kran eller drone? Hvordan forholder vi osstil at en rekvisitt begynner å snakke, fly eller brenne? Hvor trekker vi grensenfor at en skuespiller må erstattes med kompetent stuntperson? Hvilkekompetanse kreves for å rigge, samordne og utføre et stunt?

Dokumentarfilmens særegne utfordringer. Hvordan planlegge for detuplanlagte i mangel av manus? Hvordan håndtere filmskapernes integritet ogsikkerhet når man går tett på kildene i utsatte og farlige situasjoner? Hvordanforberede seg på at hovedkarakteren i filmen kan miste friheten eller livet? Kanslike arbeidsforhold føre til senskade?

Dag 4

Systematisk HMS

Hvordan innrette virksomheten og den enkelteproduksjon slik at man både ivaretar den faktiske sikkerheten og lovens kravom å "kunne gjøre rede for planer og tiltak som sikrer et fullt forsvarligarbeidsmiljø”? Her samarbeider vi med HMS leder og producere i NRK og TV2,samt erfarne produsenter innen dokumentar- og fiksjonsfilm.

Kontakt info

Kontakt For faglige spørsmål om HMS kurset

Jostein Brå Oksavik
prosjektleder kurs og kompetanse
jostein@filmforbundet.no

Kontakt for Praktisk info

Jan Thore Lippestad
97569747
lippestad@rrs.no

Ta kontakt

Filmkompetanse

Finn den rette til ditt prosjekt.

Vilde Bakkevig

Vilde Bakkevig

Manus | Regi | Kostyme
LES MER

Scenario Film

Scenario Film

LES MER

Zeko Media

Zeko Media

LES MER

Austeviks Kulturvirksomhet / Oddbjørn Austevik Foto

Austeviks Kulturvirksomhet / Oddbjørn Austevik Foto

Historier gjennom linsa
LES MER

Maria Tuner

Maria Tuner

Skuespiller og manusforfatter
LES MER

Komponist Morten Heimtun

Komponist Morten Heimtun

LES MER

Chris Wilhelmsen Filmproduksjon

Chris Wilhelmsen Filmproduksjon

Fotografering, film og videoproduksjon
LES MER

Aleksander Nøkling Samsonsen

Aleksander Nøkling Samsonsen

LES MER

Vestsyn AS

Vestsyn AS

LES MER

Signator

Signator

Ingen jobb er for liten innen film og foto
LES MER
Scroll to Top

Hei!

Så bra at akkurat du vil bli med.

Vi kommer til å ta kontakt med deg så fort som mulig, for å bli bedre kjent med hvem du er og hvordan Filmrederiet best kan hjelpe til med å styrke din beskjeftigelse.

Vi prates!

Full medlemskap

Aksjelskap
kr 2500 Årlig
  • Kompetanseheving
  • Aktiv nettverksbygging
  • Promotering via Filmrederiet

Full medlemskap

Enkelpersonforetak
kr 1500 Årlig
  • Kompetanseheving
  • Aktiv nettverksbygging
  • Promotering via Filmrederiet

Enkel medlemskap

Fagfolk | Skuespillere
kr 750 Årlig
  • Blir mer synlig
  • Egen side på filmrederiet.no
  • Utvidet nettverk
Jeg ønsker å bli medlem